Saving s.r.o.

Napíšte nám

Olovo a cín

Olovené výrobky a polotovary

Dodávame výrobky : zliatiny olova s antimónom s obsahom 0,1 - 10% antimónu, olovo Pb 99,97% a ďalšie druhy zliatin legovaných Se, As, Sn atď. podľa priania zákazníka Olovo a zliatina olova sú dodávané v tvare na obrázku pričom hmotnosť 1 ks = 40 kg.

Tento výrobok sa používa na výrobu pasty do dosiek akumulátorových batérií, je tvorený časticami olova pokrytými povrchovou vrstvou PbO, Olovený prach je dodávaný v uzavretých kovových sudoch o hmotnosti 300-400kg.

Tieto výrobky sa používajú predovšetkým ako ochrana pred röntgenovým žiarením v laboratóriách alebo zdravotníckych zariadeniach. Odolnosť olova voči chemikáliám ponúka možnosť využitia i v chemickom priemysle a vďaka tvátnosti nájde široké využitie v stavebníctve.

Olovené fólie sú dodávané vo zvitkoch od hrúbky 0,025 až 0,099 mm a do šírky 350 mm.

Plechy sú dodávane vo zvitkoch, alebo rezané podľa požiadavky zákazníka.

Sortiment výrábaných plechov a fólií je uvedený v tabuľke.

Používajú sa v stavebníctve k oplášteniu káblov a v chemickom priemysle vďaka vysokej odolnosti olova voči chemikáliám, olovené trubky s cínovou vložkou sú vhodné na vedenie pitnej vody, Dodávajú sa buď zvinuté do kruhu, alebo rezané na dĺžku od 1-3 m.

Olovené pásy lisované nachádzajú svoje využitie zvlášť ako anódy pre chrómovaciu kúpeľ a ako tesniaci materiál v agresívnom alebo chemickom prostredí.

Dodávané sú navinuté na cievkach, alebo vo zvitkoch, respektíve rezané na presne zadanú dĺžku podľa požiadavky zákazníka.

Ponúkame olovené H-profily a U-profily k výrobe vitráži, sú z mäkkého olova Pb 99,95 a z tvrdého Pb Sb 0,5 je možné dodať profily i s obsahom cínu Pb Sn1, alebo Pb Sn2 V tabuľke uvádzame sortiment profilov.

Drôty sa používajú k pájkovaniu, alebo ako tesniaci materiál , tyče olova a jeho zliatin ako anódy pre chrómovaciu kúpeľ, sú vyrobené z Pl 99,97, alebo z Pb 99,99.
          
Priemery:
   1mm až 13mm dodávané ako navinuté na cievkach
   13mm až 32mm zvynuté v kruhoch, alebo rezané v tyčiach
   32mm až max.200mm len rezané v tyčiach v dĺžke zadanej       zákazníkom.

 Olovené plomby:
vyrábajú sa z mäkkého olova Pb 99,9%, majú vysokú tepelnú odolnosť a stálosť tvaru, vyrábajú sa v priemeroch 6, 8, 10, 12,14, 16 mm dodávajú sa v množstve podľa požiadavky zákazníka.
 Olovená vlna:
používa sa k utesneniu prírubových spojov, liatinových a cementových odpadových rúr, utesňujú i veľmi malé medzery, vyrába sa z Pb 99,9% v hrúbke 0,15 mm až 0,30 mm a šírke do 4 mm.
 Olovené tehly:
sú určené na stavbu stien, ktoré majú zabezpečiť ochranu pred rádioaktívnym žiarením v laboratóriách, sú vyrábané z olova legovaného max 3% antimónu (PbSb3) . 

Rôzne typy sú uvedené v tabuľke.

Pájky

POLOTOVARY:
fólie, plechy, anódy, lisované pásy, drôty, trubky
 cínové fólie:
sú vyrábané valcovaním z cínu Sn99,75% a zliatiny SnSb2,5 o hrúbke 0,02 mm do 0,09 mm
 cínové plechy:
valcované vyrábané v hrúbke 0,1 mm do 6 mm
 cínové anódy:
valcované z čistého cínu Sn99,75%, ďalej zo zliatiny SnSb2,5
 cínové lisované pásy:
vyrábané z cínu Sn99,75%, alebo zliatiny SnSb2,5 o hrúbke od 1 mm do 20 mm
 cínové drôty:
lisované vyrábané z Sn99,75% a zliatiny SnSb2,5 alebo cínu legovaného podľa prímesí 1% až 4% medi, zliatiny Sn a Cu sa používajú na pájkovanie medených trubiek pre potravinárske účely, ich priemery sú od 1 mm do 4 mm
 cínové trubky:
lisované sú vyrábané na zákazku z cínu Sn99,75% od vnútorného priemeru 6 mm

 mäkké pájky:
používajú sa predovšetkým pri bežnom ručnom pájkovaní odkvapových rúr, chladičov a pod. Klampiarske pájky sa vyrábajú z nasledujúcich materiálov:
Pb92Sn8, Pb82Sn18, Pb75Sn25, Pb70Sn30, 
Pb60Sn40, Pb50Sn50, Sn90Pb10, Sn99,75

Pájky sú vyrábané vo forme tyčí, blokov a zŕn.
 nízkotaviteľné zliatiny:
používajú sa ako zalievacie zliatiny, tepelné poistky a dentálne zliatiny. Ich charakteristickou zložkou je bizmut. Ďalšími legujúcimi prkami sú: olovo, cín, antimón, kadmium a indium

 mäkké pájky:
Ponúkame široký sortiment mäkkých pájok pre aplikáciu vo všetkých odboroch elektrotechniky, elektroniky a mikroelektroniky v širokej škále a to:
 mäkké pájky v trubičke
 mäkké pájky plné - drôty
 mäkké pájky v lisovaných tyčiach pre strojové pájkovanie
 mäkké pájky lisované pásy, profily
 mäkké pájky valcované fólie
 dezoxidačné prísady (zliatina PbSn60P)

Odlievané zliatiny

Slúžia ako výstielky ložiskových púzdier kompresorov, vagónov, automobilov. Sú to zliatiny Pb-Sn-Sb a Sn-Sb-Cu s prísadou jedného alebo dvoch ďalších prvkov, napr. medi alebo arzénu.

   1. asmit 50 mm x 85 mm x 420 mm (v,š,d)
   2. stanit 40 mm x 117 mm x 470 mm